Принципи

Принципи на Адвокатска кантора Кристина Кенарова и Партньори от град Пловдив


Качество и професионализъм

  • внимателен анализ на всяка ситуация и казус
  • непрекъснат контрол на делата
  • дискретност
  • отговорност
  • оптимални резултати
  • работа в екип


Посветеност на клиента

  • индивидуален подход към всеки клиент
  • конфиденциалност на поверената информация
  • пълна подкрепа и посветеност от самото начало
  • свободна комуникация и информираност


Предприемчивост и енергичност

  • оригинални идеи и решения
  • експедитивност
  • индивидуален подход към всеки проблем и ситуация
Новини:Новини: