Принципи

Принципи на Адвокатска кантора Кристина Кенарова и Партньори от град Пловдив


Качество и професионализъм

 • внимателен анализ на всяка ситуация и казус
 • непрекъснат контрол на делата
 • дискретност
 • отговорност
 • оптимални резултати
 • работа в екип


Посветеност на клиента

 • индивидуален подход към всеки клиент
 • конфиденциалност на поверената информация
 • пълна подкрепа и посветеност от самото начало
 • свободна комуникация и информираност


Предприемчивост и енергичност

 • оригинални идеи и решения
 • експедитивност
 • индивидуален подход към всеки проблем и ситуация
Новини:Новини: