Услуги

Адвокатска Кантора Кристина Кенарова и Партньори в град Пловдив предлага следните услуги:

 • Правни консултации: в устен или писмен вид  
 • Счетоводно обслужване на фирми
 • Правни консултации, свързани с недвижими имоти
 • Подготовка и снабдяване с документи, разрешителни, лизензи
 • Посредничество при търсене и предлагане на недвижими имоти
 • Изготвяне и корекция на всички видове договори – граждански, дружествени, търговски, нотариални актове и договори в нотариална форма 
 • Подготовка и правна помощ при водене на преговори 
 • Процесуално представителство пред всички съдилища и инстанции в България
 • Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург за всякакви нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
 • Представителство пред Съда на Европейските общности в Люксембург при нарушения на правото на Европейския съюз
 • Цялостно абонаментно правно обслужване на търговци и търговски дружества
 • Регистрация на търговски марки и промишлени дизайни 
 • Защита на авторски права
 • Съдействие при получаване на бизнес кредити 
 • Съдействие за намиране на офис-помещения 
 • Съдействие при намиране и подбор на персонал 
 • Съдействие при свързване с български фирми от браншове по критерии на клиента 
 • Подбор на търговски дружества – контрагенти по зададени критерии и предоставяне на данни (адрес, лица за контакт, предметна дейност) 
 • Осъществяване на контакт с други фирми (избрани по критерии на клиента), изготвяне на писма, предложения, оферти и изпращането им по Е-мейл, факс или поща 
 • Откриване на банкови сметки на физически и юридически лица
 • Преводи от и на немски език 
 • Консултации по E-mail
Новини:Новини: